BARCELONA MANAGEMENT SPRING MEETING

L’Associació Espanyola de Directius convida a tots els seus socis a participar en el 1st Barcelona Management Spring Meeting, que ha organitzat conjuntament amb el Club d’Excel·léncia en Gestió, l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra i el patrocini de Criteria.

L’objectiu del Barcelona Management Spring Meeting és convertir-se en un fórum de debat sobre els reptes i tendéncies de futur de la gestió empresarial. El tema d’aquesta primera edició és:

El nou management de les organitzacions: clients i persones»

Dirigeix la Jornada el Sr. Antonio Ruiz Va, marketing i estratégia comercial Gas Natural Fenosa, director de programes Executive Education de l’IDEC i membre de la Junta Directiva de l’AED.

La quota d’inscripció a aquesta trobada és gratuïta per als socis de l’AED (250€ per als no socis)

Pots fer la teva reserva des d’aquest moment awww.managementspringmeeting.com


Agenda de la Jornada

08.30h   Registre d’assistents i convidats

09.00h   Benvinguda
Sr. Ramón Adell, president de l’Associació Espanyola de Directius (AED).
Sr. Jaume Casals, vicepresident executiu de l’IDEC i catedrátic de l’Universitat.
Sr. Miquel Montes, president executiu del Club Excel·léncia en Gestió a Catalunya (CEG).

09.10h   Inauguració de la jornada
Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

09.15h   Presentació de les Composicions Musicals
Sr. Fabiá Santcovsky, compositor.

SONATA Punts d’encontre i de no retorn (Meeting and No-Return Points)

09.20h   Análisi conceptual i prospectiu: la interacció entre clients i persones com a element integrador básic del nou management.
Sr. Alfonso Durán-Pich, management consultant.

10.05h   Diáleg de l’experiéncia: de l’ética com a valor a la transparéncia com a principi operatiu de gestió.
Sra. Ana Mª Llopis, fundadora i presidenta executiva de ideas4all.
Sr. Juan Soto, president d’honor de Hewlett Packard Espanya.
Introducció, síntesi de conclusions i direcció del diáleg a cárrec de:
Sr. Alfonso Jiménez, president de la comissió de Gestió de Persones de l’AED i president de Peoplematters.

SONATA Spring Sonata»

11.00h Café i descans

11.30h Col·loqui sobre propostes emergents de futur: formulacions de management innovador a les organitzacions.
Sra. Rosa M. Garcia, ex vicepresidenta de Microsoft Western Europe i consellera del BME.
Sr. Juan María Nin, director general de la Caixa i patró de la Fundació CEDE (Confederació Espanyola de Directius i Executius).
Sr. Ángel Simón, president executiu d’Agbar.
Introducció, síntesi de conclusions i direcció del col·loqui a cárrec de:
Sr. Guillem López i Casasnovas, catedrátic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espanya.

SONATA Camí cap a…»

13.00h Diáleg per aprendre dels errors com a cultura d’éxit: el foment de la no penalització de l’equivocació com a creador de valor.
Sr. Juan Carlos Cubeiro, president de Eurotalent.
Sr. Pedro Navarrete, director general de SONY Espanya.

SONATA Imagine»

14.15h Conclusions i clausura
Sra. Carme Martinell, directora gerent IDEC-Universitat Pompeu Fabra.

ASÓCIATE

Encuentra el entorno, los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos e iniciativas más apropiados para afrontar con éxito tu carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

Socios corporativos

 

Contacta con nosotros:

 

900 67 00 97

aed@asociaciondedirectivos.org

Cataluña  |  Madrid  |  Comunidad Valenciana

Andalucía  |  Galicia  |  Canarias

Share This