DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC BASAT EN EL CONEIXEMENT. REFLEXIONS SOBRE EL CAS D’ESPANYA

Seguint amb el cicle «Desenvolupament económic basat en el coneixement» que organitza la Comissió de Gestió del Coneixement de l’AED i després de l’acte celebrat a Madrid el passat mes de gener, s’ha convocat a Barcelona un nou seminari per a reflexionar sobre el cas d’Espanya.

L’objectiu del seminari, organitzat conjuntament amb l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, era reflexionar sobre els canvis fonamentals que  necessita l’economia espanyola per convertir-se en una economia més innovadora, més competitiva i més intensiva en coneixement. És a dir, sobre els ajustos a fer en el model económic, el model d’Estat, les reformes estructurals i el sistema d’innovació.
Els ponents del seminari van ser el Sr. Joaquin Trigo, director executiu de Foment del Treball, i el Sr. Antonio Argandoña, professor d’economia d’IESE.

La introducció al seminari va ser a cárrec del Sr. José Mª Viedma, president de la Comissió de Gestió del Coneixement de l’AED. Viedma va parlar de la importáncia que el coneixement ha assolit com a font de creació de riquesa. En aquest nou model social i económic, les persones són especialment protagonistes.
A continuació, el Sr. Joaquin Trigo, en la seva intervenció va ser molt crític amb el sector públic espanyol i va ser molt contundent a l’hora d’enumerar les mesures que l’Administració podia prendre per contribuir a la millora de la situació económica de l’Estat. 

En la intervenció següent, el Sr. Antonio Argandoña va definir el model espanyol com la conseqüéncia normal i lógica de les nostres circumstáncies, ressaltant alguns aspectes positius i, sobretot, les limitacions del model. El professor d’IESE va explicar que «no fa falta canviar el model, s’está canviant sol. Peró si que cal prendre mesures i evitar que alguns errors es tornin a produir».
El professor d’IESE va fer també algunes reflexions com el fet que «convé que ens especialitzem en sectors d’alt valor afegit», que «les exportacions no són un fre per al creixement» i va demanar anar amb molt de compte en «posar massa énfasi en els sectors avançats».

En acabar les intervencions dels ponents, els assistents al seminari van poder plantejar qüestions als ponents i intercanviar opinions sobre el tema.

ASÓCIATE

Encuentra el entorno, los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos e iniciativas más apropiados para afrontar con éxito tu carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

Socios corporativos

 

Contacta con nosotros:

 

900 67 00 97

aed@asociaciondedirectivos.org

Cataluña  |  Madrid  |  Comunidad Valenciana

Andalucía  |  Galicia  |  Canarias

Share This