Dona i salut en l’ámbit laboral

L’Associació Catalana de Dones Directives i Empresáries (ACDDE), juntament amb la UMI Cercle Empresarial, ha organitzat una Jornada sobre: Dona i salut en l’ámbit laboral.
 
Un dels principals reptes de l’empresa actual és consolidar una cultura de benestar, seguretat i salut al treball. La preséncia de la dona a l’ámbit laboral presenta, en molts casos, particularitats que han de ser abordades pels directors de Recursos Humans i els experts en Prevenció de Riscos Laborals de manera específica.
 
UMI, una mútua orientada als seus Clients, empreses i treballadors, als que presta tota la seva solvéncia i experiéncia a l’Assisténcia Sanitária i l’assessorament integral en Prevenció de Riscos Laborals, ha posat en marxa el Cercle Empresarial UMI com una iniciativa per a Empreses, on des del punt de vista de la Innovació i la Responsabilitat, apropa distints punts de vista i accions relacionades amb la millora de la gestió de Recursos Humans i de la Prevenció de Riscos Laborals.
 
El seu objectiu és analitzar les millors práctiques de gestió, promoure debats sectorials i professionals sobre els problemes i reptes actuals en la gestió dels Recursos Humans, i generar l’intercanvi de coneixements, la innovació i la responsabilitat empresarial en tot alló relacionat amb la Gestió de persones.

Les seves accions es materialitzen en Jornades Formatives, Meses Sectorials, Intercanvi d’Experiéncies entre Empreses de distints sectors d’activitat, col·laboracions, etc. En aquest marc es celebra la jornada Dona i salut a l’ámbit laboral, amb el propósit d’aconseguir un major compromís i consens en la difusió d’aquest coneixement.

ASÓCIATE

Encuentra el entorno, los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos e iniciativas más apropiados para afrontar con éxito tu carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

Socios corporativos

 

Contacta con nosotros:

 

900 67 00 97

aed@asociaciondedirectivos.org

Cataluña  |  Madrid  |  Comunidad Valenciana

Andalucía  |  Galicia  |  Canarias

Share This