ESTIL DIRECTIU I RISC CÁRDIOVASCULAR, VS. EXCEL.LÉNCIA DIRECTIVA

El millor tractament de la Malaltia Cárdiovascular (M.C.) és la seva prevenció. Per aquest motiu és prioritari sensibilitzar els grups socials que, degut al seu estil de vida, s’exposen molt especialment a patir de forma prematura aquesta malaltia.

Els directius estems considerats, en principi, com un grup social de Risc Cárdiovascular (R.C.), fins el punt que es fa servir el terme manager disease com a sinónim de la M.C. Tanmateix, actualment, no disposem encara d’estudis que ens permetin saber si el món dels negocis té una elevada propensió al R.C.

Des de l’Associación Espanyola de Directius (AED), conscients de la nostra responsabilitat social, hem organitzat el present seminari tot tractant, amb una visió oberta i novedosa, els punts de major interés: estratégies preventives més avançades, ¿fatalisme genétic?, impuls dels primers estudis envers els directius com a grup social de R.C., influéncia de certs factors psicosocials relacionats amb l’estrés i l’estil directiu, modificació de conductes de risc coronari vs. perfil de personalitat resistent, etc.

La relleváncia del tema traspassa els límits de l’ámbit médic i convé que la societat civil en parli. No només está en joc la salut del directiu, sinó també la própia salut organitzacional i l’eficiéncia de les nostres empreses. ¿Per qué no revisar determinats aspectes de la competitivitat i del lideratge? ¿Per qué no aprofundir-hi per guanyar en flexibilitat i eficiéncia? Conéixer la nostra própia realitat per millorar-la: que no és aquesta una bona manera d’avançar en la recerca de l’excel·léncia?

ASÓCIATE

Encuentra el entorno, los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos e iniciativas más apropiados para afrontar con éxito tu carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

Socios corporativos

 

Contacta con nosotros:

 

900 67 00 97

aed@asociaciondedirectivos.org

Cataluña  |  Madrid  |  Comunidad Valenciana

Andalucía  |  Galicia  |  Canarias

Share This