AED signa un acord de col·laboració amb ACES

És motiu de satisfacció anunciar l’acord de col¢laboració a qué han arribat l’Associació Espanyola de Directius – AED i l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris – ACES a través del qual es promourá especialment que directius de l’ámbit sanitari s’integrin al nostre col¢lectiu.
 
ACES agrupa, entre d’altres, a més de cinc-cents professionals sanitaris amb funcions directives. Per aixó, aquest acord permetrá establir una mútua col¢laboració que beneficiará als directius associats d’ambdues entitats, grácies a l’intercanvi d’experiéncies i opinions provinents de diferents sectors de l’activitat empresarial.
 
Aquest acord contempla promoure a l’AED la constitució d’una comissió específica de treball, l’objectiu de la qual será organitzar activitats i projectes en l’ámbit de la direcció d’establiments sanitaris. 
 
Els socis interessats en col¢laborar en aquesta iniciativa, es poden adreçar a la nostra secretaria. Será un motiu de satisfacció comptar amb la seva participació.
 
Secretaria AED:
Tel. 93 508 81 45
asoc-dir@aed96.es
 
 

ASÓCIATE

Encuentra el entorno, los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos e iniciativas más apropiados para afrontar con éxito tu carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

Socios corporativos

 

Contacta con nosotros:

 

900 67 00 97

aed@asociaciondedirectivos.org

Cataluña  |  Madrid  |  Comunidad Valenciana

Andalucía  |  Galicia  |  Canarias

Share This