El fórum de reputació corporativa es compromet amb la difusió dels objectius de desenvolupament del mil·lenni

  • Els Ducs de Palma van presidir la presentació del projecte "2015: Un món millor per a Joana", la iniciativa del Fórum de Reputació Corporativa destinada a donar suport i donar a conéixer aquest moviment de Nacions Unides en el seu afany per millorar la qualitat de vida de les persones (eradicar la pobresa extrema, assolir l’ensenyament primer universal o promoure la igualtat de géneres, entre altres), i posar en valor la contribució que realitzen les empreses des de l’exercici de la responsabilitat corporativa.
  • En l’acte, César Alierta, president del Fórum de Reputació Corporativa durant 2006, va cedir la presidéncia a Antonio Brufau, president de Repsol YPF, per a l’any 2007.

En primer plano, de izquierda a derecha: Soren Petersen, director
Ejecutivo de Alianzas Empresariales de la Oficina UNDP (United Nations Development Program); César Alierta, presidente de Telefónica; su Alteza Real la Infanta Doña Cristina y el Excelentísimo Señor Don Iñaki Urdangarín, Duques de Palma; Soledad Mestre, delegada del Gobierno en Madrid; y Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF.

En la segunda fila, de izquierda a derecha: José Salgueiro, presidente de Renfe; Ignacio Sánchez-Galán, presidente de Iberdrola; Manuel Escudero, director ejecutivo de Redes Locales del Pacto Mundial; Francisco González, presidente de BBVA; Salvador Alemany, consejero delegado de Abertis;Santiago Bergareche, vicepresidente de Ferrovial; Fernando Conte, presidente de Iberia; y Luis Abril, secretario general del fRC y director general de la Secretaría Técnica de la Presidencia de Telefónica S.A

Els Ducs de Palma han presentat avui en la seu social de Telefónica a Madrid 2015: Un món millor per a Joana, un projecte destinat a promoure i difondre els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) engegats per Nacions Unides amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones en l’ámbit global.

L’origen d’aquesta iniciativa cal buscar-lo al setembre de 2000, quan els 190 paísos membres de l’ONU van decidir treballar en la recerca d’un món millor, amb la vista posada en l’any 2015, a través de la consecució de 8 objectius: eradicar la pobresa extrema, assolir l’ensenyament primari universal, promoure la igualtat entre géneres i l’autonomia de la dona, reduir la mortalitat infantil, millorar la salut materna, combatre el VIH/Sida, garantir la sostenibilitat del medi ambient i fomentar una associació mundial per al desenvolupament.

Les 11 empreses que formen part del Fórum de Reputació Corporativa (fRC) són, a més, signants del Global Compact (Pacte Mundial) de Nacions Unides, iniciativa llançada en 1999 per l’anterior Secretari General de l’ONU, Kofi Annan, amb la finalitat de que les empreses adoptin voluntáriament deu principis universals per a la promoció de la ciutadania corporativa i la globalització responsable en aquells paísos en els quals operen. En aquest sentit, les 11 empreses del Fórum van considerar elaborar un pla d’acció amb un doble objectiu: per una banda, contribuir a un millor coneixement i una major sensibilització dels ODM entre els seus grups d’interés; i, d’una altra, posar en valor i reforçar la contribució que aquestes empreses, a través de les seves polítiques de responsabilitat corporativa, realitzen per a contribuir a l’avanç en la consecució dels ODM.

Objectius de Desenvolupament del Mil·leni

El acto seL’acte es va desenvolupar amb la preséncia dels Ducs de Palma, i les intervencions de César Alierta, president de Telefónica i del Fórum de Reputació Corporativa en l’exercici de 2006 i representants de Nacions Unides. A més, va comptar amb la preséncia de la delegada del govern a Madrid, Soledad Mestre, i representants de les companyies del Fórum: Salvador Alemany, conseller delegat de Abertis; Andreu Claret, director del gabinet de Presidéncia i Relacions Externes del Grup Agbar, en representació de Jordi Mercader, president del Grup Agbar; Francisco González, president de BBVA; Santiago Bergareche, vicepresident de Ferrovial; María del Carmen González, sotsdirectora de Reputació Corporativa en representació de Gas Natural; Ignacio Sánchez-Galán, president d’Iberdrola; Fernando Conte, president d’Iberia; el doctor Fernando Mugarza, director de Comunicació i Relacions Institucionals del Grup Novartis a Espanya; José Salgueiro, president de Renfe i Antonio Brufau, president de Repsol YPF.

Va intervenir també Luis Abril, secretari general del fRC i director general de la Secretaria Técnica de la Presidéncia de Telefónica S. a. En la seva intervenció, César Alierta va incidir en la importáncia d’aquest projecte per a la consolidació del fRC, i per a les empreses que ho formen. Va exposar, a més, les raons que fonamenten el projecte 2015: Un Món Millor per a Joana, destacant la força que arriben a les empreses del fRC en termes de capacitat comunicacional, de compromís amb la responsabilitat social, i com aliats de les institucions multilaterals i dels paísos per a contribuir a la creació de riquesa i benestar en els paísos en els quals operen.

En aquest mateix acte, César Alierta va traspassar la presidéncia del Fórum per a 2007 a Antonio Brufau, president de Repsol YPF. En la seva intervenció, els representants de Nacions Unides, van emfatitzar «la gran oportunitat que representen les empreses per a contribuir al desenvolupament i al progrés de les societats.» Es va destacar, per altra banda, com el Global Compact de Nacions Unides s’ha constituít en catalitzador universal de la responsabilitat corporativa, i en la major xarxa multilateral d’acció positiva en assumptes com el medioambiente, els drets humans o la igualtat d’oportunitats, estretament vinculats als ODM.

2015: Un món millor per a Joana

En els próxims anys, a través de Joana s’aniran coneixent els diferents objectius, els avanços en el seu compliment, les iniciatives de les empreses del fRC més directament relacionades amb ells, i, finalment, en 2015, s’amidaran els éxits assolits a través de la campanya que avui es presenta. Es tracta, en definitiva, de la major campanya de comunicació mai realitzada per un grup intersectorial d’empreses, que avui s’ha posat al servei de l’ONU i dels Governs, dels ciutadans, dels empleats i de les empreses amb repercussió en la totalitat de paísos que estan presents les companyies del Fórum de Reputació Corporativa, més de 100 en tots els continents.
La campanya compte, a més, amb la col·laboració de destacats professionals. Així, la creativitat va córrer a cárrec de Young & Rubicam, que va aportar una part del seu treball pro-bo. La realització del vídeo que presenta el programa «2015: Un món millor per a Joana» és de Achero Mañas, director, entre unes altres, de pel·lícules d’alt contingut social, com El Bola o Novembre, a més de documentals i produccions publicitáries. La música, per la seva banda, és de Marlango, el grup compost per Leonor Waitling, Alejandro Pelayo i Oscar Ybarra, qui, a més, cediran els drets d’autor d’aquesta banda sonora a UNICEF.

Sobre Fórum de Reputació Corporativa

El Fórum de Reputació Corporativa (fRC) és una organització sense ánim de lucre fundat al setembre de 2002 per Agbar, BBVA, Telefónica i Repsol-YPF, com un lloc de trobada, análisi i divulgació de tendéncies, eines i models de gestió de la reputació corporativa,. En 2004 al Fórum es van adherir empreses espanyoles tan rellevants menjo Abertis, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Iberia, i RENFE. I en 2006 es va incorporar Novartis, líder mundial de la salut. L’interés del fRC per la reputació sorgeix del seu convenciment sobre impacte que aquesta té com element generador de valor per a les empreses que ho integren i els seus grups d’interés. El fRC té una presidéncia i una secretaria rotatives, de tal manera que cada any una de les empreses membre exerceix aquesta labor.

Per a més informació:

«2015: Un mundo mejor para Joana»
www.2015unmundomejor parajoana.com
www.reputacioncorporativa.org
Teléfono: 91 584 0920
prensa@telefonica.es

ASÓCIATE

Encuentra el entorno, los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos e iniciativas más apropiados para afrontar con éxito tu carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

Socios corporativos

 

Contacta con nosotros:

 

900 67 00 97

aed@asociaciondedirectivos.org

Cataluña  |  Madrid  |  Comunidad Valenciana

Andalucía  |  Galicia  |  Canarias

Share This