L’Associació Espanyola de Directius signa un acord de col¢laboració amb l’Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris

L’Associació Espanyola de Directius (AED) ha signat un acord de col¢laboració amb l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris (ACES). Es tracta d’una institució empresarial que agrupa 114 centres sanitaris, amb més de 13.500 treballadors, dels quals 4.400 metges i 535 tenen funcions directives. L’objectiu d’aquest acord és integrar directius de l’ámbit sanitari dins el col¢lectiu de més de 1.600 associats amb qué ja compta AED.
 
Amb aquesta finalitat, ACES promourá la incorporació dels seus directius a AED tot fomentant el coneixement i els avantatges de formar-hi part: participació en activitats formatives i informatives i, sobretot, la possibilitat d’intercanviar experiéncies amb directius d’altres sectors. Grácies a aquesta col¢laboració, ACES pretén potenciar la figura del directiu en el marc dels establiments que formen part de l’Associació.
  
AED, de la seva banda, constituirá una nova comissió específica de treball sobre el sector sanitari, que se sumará a les 10 que ja té d’altres temátiques i que permetrá conéixer més a fons l’experiéncia de gestionar empreses d’un sector de serveis que es considera estratégic, punter i d’importáncia cabdal pel futur del país.
 

ASÓCIATE

Encuentra el entorno, los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos e iniciativas más apropiados para afrontar con éxito tu carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

Socios corporativos

 

Contacta con nosotros:

 

900 67 00 97

aed@asociaciondedirectivos.org

Cataluña  |  Madrid  |  Comunidad Valenciana

Andalucía  |  Galicia  |  Canarias

Share This