Acord entre l’AED i el Club de Consejero

L’Associació Espanyola de Directius-AED ha arribat a un acord amb el Club de Consejeors, en virtut del qual aquest col·lectiu s’integra en la nostra entitat, incorporant-se els seus membres a títol personal com socis de l’AED.
 
Amb aquest acord, la nostra associació incorpora un grup de directius de gran qualitat, especialment sensibilitzat respecte a l’activitat que com consellers independents els directius poden realitzar en alguna etapa de la seva vida professional.
 
A més, els treballs i les recomanacions que s’estan impulsant per part de l’Administració en relació a aquests temes acreixen, si cap, la seva actualitat. Per a poder seguir treballant en aquestes matéries, s’ha constituít una nova comissió de treball específica, cridada Club de Consellers, que promourá activitats i treballs sobre el paper del directiu com conseller independent.
 

 

ASÓCIATE

Encuentra el entorno, los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos e iniciativas más apropiados para afrontar con éxito tu carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

Socios corporativos

 

Contacta con nosotros:

 

900 67 00 97

aed@asociaciondedirectivos.org

Cataluña  |  Madrid  |  Comunidad Valenciana

Andalucía  |  Galicia  |  Canarias

Share This